Copy
View this email in your browser

 

Skrifgedeelte:                  Psalm 121:1 – 8.
Teksgedeelte:                 Psalm 121:1 & 2.

Vir Video opname klik hier
Kry jou weeklikse Polslag hier
Oordenkings en bybelstudie hier 
4d Kids Kinder Bybelstudies hier

Ons sien aan die opskrif van die Psalm die woorde:          `n Pelgrimslied!
`n Lied wat die volk/OT kerk gesing het wanneer hulle op pad is na Jersulam om na die tempel van die Here op te gaan vir die geloofs-feeste wat hulle gevier het tot eer van die Here.  Daar is opgewondenheid en afwagting tussen hierdie mense, want hulle is op pad na `n ontmoeting met die Here.
Element van vrees
Dan sien ons ook `n element van vrees.  Daar is iets wat die Psalm skrywer en die mense  bangmaak en ontstel.  `n Mens sien dit in verskeie van die Pelgrimsliedere en dan veral hier word dit nodig om te vra:
“Waar sal my/ons hulp vandaan kom?”
Hierdie vraag moet deur iets aangevoer gewees het:  Vrees vir iets wat kom/dalk onsekerheid oor hoe die pad vorentoe lyk.  `n Mens weet nie heeltemal mooi nie, maar dit weet ons daar is `n soeke na hulp en versekering vir die pad waarop hulle moet gaan.  (soos daar gereeld by ons ook is).  Hierdie soeke maak dat daar gevra word ‘waarnatoe kyk ek vir my hulp?’.
Ons sien wel eers die woorde:  ‘Ek kyk op na die berge’ en vanuit hierdie stelling vloei dan die vraag ‘waar sal my hulp vandaan kom?’  Wat presies met ‘ek kyk op na die berge’ bedoel word is uiters moeilik om te bepaal.  Daar word op verskillende maniere gedink hieroor: 

  1. Die berge is wêreldse dinge, ook die huis van afgods altare.  Dus om mense dinge te vertrou is om jou oë net op die berge te hou.  Eerder bedoel die Here deur die skrywer kyk oor hierdie aardse dinge na die Here wat dit gemaak het en daaroor regeer.
  2. Die berge was `n onveilige plek vir die reisigers.  Berge en klowe is waar hierdie mense op reis `n sagte teiken was vir rowers wat hulle goedere wou steel/dalk selfs ook vir wilde diere.  Klowe en steiltes was `n plek waar die voet kon gly.  Die berge is dus `n gevaarlike plek.  Hulle sien hierdie berge en hulle weet nie wat voorlê nie.  Hulle kyk na `n dowwe prentjie van wat kom en dit maak hulle bang.
  3. Dit is die berge waarop die tempel staan wat die skrywer voor oë het.  Hy kyk dus na die tempel waar die Here is en verwag sy hulp volkome van God. 
Daar is gronde in elkeen van die argumente en die berge is nie die punt nie, maar ons net help met die toepassing.  Ons sal nou weer kom by die berge.  Kom ons vra eers?
Wat is die punt van hierdie teks?
Die punt van hierdie teks is, so se die Psalm skrywer,  dat die mens sy hulp by die Here moet soek en kry en dat dit die Here alleen is wat waarlik in staat is tot hulp uit enige situasie.  Hoe kom hy so iets se? 
Oor hy (en die volk) God geken het en God se werke gesien het.  Daarom begrond hy sy stelling in God se almag.  Kyk ma daarna:
“My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het”
Hierdie Psalm kom uit die hart van iemand wat gaan stilstaan het en mooi gaan kyk het ‘wat doen God nog altyd in my lewe?’ en toe raakgesien het ‘wat doen Hy nie?’.  Hier sien ons `n getuienis van wie God is vir sy kinders.  Hy is sonder ophou persoonlik besig om volmaak te regeer oor elkeen van sy kinders se lewens.  Sonder tekorte besig om alles te doen wat nodig is sodat sy plan met sy kinders se lewens sal gebeur.  Daarom kan hierdie psalm skrywer vol vertroue die leser verseker:
v. 8 “Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd!”. 
Kom ons kom terug by die berge. 
Die Berge:
Daar is wel iets waardevol om te leer by elkeen van hierdie drie verklarings om by die belangrike gedagte van die teks uit te kom.  So kom ons kyk na hulle:
  1. Om nie jou hulp in jou eie krag of by mense se breekbare vermoëns te soek nie.  Wat jy dus hier geleer word is om op die Here alleen te vertrou. Hy ken jou baie goed en Hy weet presies wat jou vrese is en hoe die probleme en uitdagings is jou lewe is en in hierdie teks word jy verseker Hy is elke oomblik in beheer en Hy sal jou nooit sonder hulp of uitkoms los nie.
  2. Die onsekerheid van die toekoms op die pad en plek waar die Here my plaas.  Ek kan nie sien hoe dinge gaan uitdraai nie en my kop se ‘draai om en hardloop’.  Die Here beplan die pad en Hy gebruik die mens op die pad en in die plek waar Hy hom/haar laat loop/leef.  Die Here het met jou `n plan in die plek en lewe waar jy nou is!  Al lyk die pad vorentoe moeilik of al voel dit daar is gevaar.  Plaas God jou waar jy nou is met `n rede en doel en stuur Hy jou op `n lewenspad.
  3. Om in jou lewenspad jou oë op die Here te hou.  Die volk is op pad na Jerusalem en hulle moet hulle oë daarin op die Here hou.  Ek en jy is op pad na die nuwe Jerusalem waarvan ons erfgename is in Jesus ons Here wat vir ons `n plek koop in die hemel en wat ons oorwinnaars maak in die Here.  Daarom moet jy soos Paulus vasberade bely
Slot
Wat die Here jou hier kom leer en waarvan Hy jou verseker is dat jy met `n vaste en onbeweegbare oortuiging kan leef in die wete:
  • Jou hulp kom nie van feilbare mense dinge nie – maar van die onfeilbare ewige God wat alles geskep het.
  • Jou pad is nie onbepland en ondoenbaar nie – maar fyn beplan en deur God doenbaar gereed vir jou om voluit daarop te leef.
  • Jy en jou lewe is nie op pad nêrens heen nie – maar op pad na die koninkryk van die Here waarvan jy in Jesus `n erfgenaam is. 
Daarom kan jy vreesloos, vol vertroue, voluit leef want God is kragtig sonder onderbreking en doelgerig op pad met jou en saam jou!
Amen. 
Hoe troos hierdie jou binne die situasie van Covid?
 
 
 
 
 
 
 
Hoe werk `n mens verantwoordelik en versigtig maar tog nie vol vrees nie?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is die berge in jou lewe en hoe gaan jy van nou af na dit kyk?
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 GKBenoni, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp